Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.03.2023
Anketa o radnoj snazi (ARS) - IV kvartal 2022.

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u četvrtom kvartalu 2022. godine. Anketirana su 1 934 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (5 011 lica), a za lica stara od 15 do 89 godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (4 374 lica).
U četvrtom kvartalu 2022. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 299,2 hiljade od kojih je 256,0 hiljada ili 85,6% zaposlenih i 43,2 hiljade ili 14,4% nezaposlenih1 lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 2,1%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 11,0%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 10,2%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 3,1%.
Stanovništvo van radne snage (15-89 godina starosti) čini 199,1 hiljada lica. Broj stanovništva van radne snage u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 0,6%, a u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 12,0%.
Za starosnu grupu od 15 do 89 godina u četvrtom kvartalu 2022. godine stopa aktivnosti je 60,0%, stopa zaposlenosti je 51,4%, stopa nezaposlenosti je 14,4% i stopa stanovništva van radne snage je 40,0%.

Saopštenje


.