Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.03.2023
Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore - IV kvartal 2022.

Saopštenjem su predstavljeni rezultati preliminarnog obračuna kvartalnog bruto domaćeg proizvoda (QBDP) Crne Gore za četvrti kvartal 2022. godine, u tekućim i stalnim cijenama, primjenom potrošne metode, a u skladu sa ESA 2010 metodologijom.
Bruto domaći proizvod Crne Gore u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosio je 1 544,8 miliona eura, dok je u istom periodu prethodne godine iznosio 1 338,6 miliona eura.
Stopa realnog rasta BDP-a u četvrtom kvartalu 2022. godine iznosila je 3,3%.

Saopštenje


.