Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.03.2023
Nautički turizam - 2022.

U 2022. godini u teritorijalno more Crne Gore ušlo je 4 752 stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju. Od toga, 4 092 plovila je doplovilo morem, a 660 su dovezena kopnom.
Prema vrsti stranih plovila za razonodu, sport i rekreaciju, u teritorijalno more Crne Gore najviše je ušlo motornih jahti (40,9%), zatim jahti na jedra (39,0%) i ostalih plovnih objekata (20,2%).
Broj osoba koja su prispjela ovim plovilima u 2022. godini iznosio je 23 652. Prema državljanstvu, na plovilima najveći broj osoba je bio iz Velike Britanije (6,6%), Njemačke (4,6%), SAD (4,5%), Hrvatske (4,1%), Italije (3,3%), Francuske (2,6%), Austrije (1,7%), Skandinavskih zemalja (1,3%), Švajcarske (1,2%), i ostalih zemalja (70,1%).

Saopštenje


.