Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.06.2023
Građevinski radovi -2022.

Ukupna vrijednost izvršenih građevinskih radova u Crnoj Gori u 2022. godini iznosila je 775 mil. eura, što je za 2,1% manje u odnosu na 2021. godinu. Vrijednost izvršenih građevinskih radova na zgradama iznosila je 369 mil. eura, dok je na ostalim građevinama iznosila 406 mil. eura.
U 2022. godini završeno je 4 053 stana sa korisnom površinom od 281 hilj. m².

Saopštenje


.