Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

06.07.2023
Bilans uglja

Proizvodnja uglja u Crnoj Gori u 2022. godini iznosila je 1 722,5 hilj. tona lignita.

Ukupno raspoloživa količina uglja za finalnu potrošnju u 2022. godini iznosila je 22,8 hilj. tona, od čega je 8,3 hilj. tona utrošeno u industriji, dok je 14,5 hilj. tona utrošeno u ostalim sektorima. Za proizvodnju električne energije utrošeno je 1 456,6 hilj. tona lignita.

Saopštenje


.