Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

24.07.2023
Biljna proizvodnja

Korišćeno poljoprivredno zemljište u 2022. godini iznosi 253 671,4 ha, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja pad od 0,7%. U ukupnom korišćenom poljoprivrednom zemljištu preovladavaju površine višegodišnjih livada i pašnjaka sa učešćem od 94,4%, dok su oranice zastupljene sa 2,7%, stalni zasadi 2,1% i okućnice 0,8%. U odnosu na 2021. godinu površina višegodišnjih livada i pašnjaka bilježi pad za 0,7%, oranica za 2,3%, stalnih zasada za 1,7% i okućnica 3,2%.

Ukupna proizvodnja kukuruza za zrno u 2022. godini iznosila je 2 813,3 t, što je za 6,9% više u odnosu na 2021. godinu. Povećanje proizvodnje bilježe i sljedeće kulture: crni luk (za 1,0%), paprika (za 0,7%), pasulj (za 2,8%), lubenice (za 1,4%) i dinje (za 18,0%).

U odnosu na 2021. godinu povećana je ukupna proizvodnja: kruške (za 8,2%), breskve (za 1,5%) i masline (za 14,1%), dok se smanjila proizvodnja mandarine (za 4,0%). Ukupna proizvodnja grožđa u 2022. godini smanjena je za 13,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Saopštenje


.