Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

24.07.2023
Press konferencija

Uprava za statistiku - MONSTAT organizuje press konferenciju, u saradnji sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava, povodom objavljivanja rezultata Indeksa rodne ravnopravnosti.

Uprava za statistiku po drugi put objavljuje rezultate istraživanja “Indeks rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori”, u saradnji sa Evropskim institutom za rodnu ravnopravnost (EIGE), prilikom čega se koriste nacionalni i evropski izvori podataka.

Konferencija će biti organizovana u prostorijama Uprave za statistiku (Konferencijska sala), 25. jula 2023. godine, od 11:00h do 11:30h.

Govornici na konferenciji će biti:

  • Ministar ljudskih i manjinskih prava, Fatmir Đeka;
  • Direktor Uprave za statistiku, Miroslav Pejović;
  • Direktorica Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost (EIGE), Carlien Scheele;
  • Zamjenica šefa sektora za saradnju, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Liselotte Isaksson.

.