Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

10.08.2023
Kvartalna statistika saobraćaja

Prevoz putnika u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi: u željezničkom saobraćaju rast za 2,3%, drumskom pad za 2,4%, lokalnom drumskom rast za 19,0%, i kod prevoza putnika na aerodromima rast za 31,2%.
Prevoz robe u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi: u željezničkom saobraćaju pad za 42,1%, drumskom rast za 7,1%, ukupnom prometu robe u lukama pad za 27,9%, i kod prevoza robe na aerodromima rast za 39,2%.
Broj pretovarenih tona u lukama, u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine je manji za 31,7%, a izmanipulisanih je manji za 34,9%.
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u drugom kvartalu 2023. godine iznosio je 1 609 što je za 10,7% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj nastradalih lica2 u drugom kvartalu 2023. godine iznosio je 853 (od čega su 837 povrijeđena lica) što je za 8,0% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u drugom kvartalu 2023. godine iznosio je 72 386 što je za 0,9% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Broj prvi put registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila3 u drugom kvartalu 2023. godine iznosio je 8 203 što je za 23,3% više u odnosu na isti kvartal prethodne godine.

Saopštenje


.