Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.08.2023
Klanje stoke i živine u klanicama za 2023. godinu

U drugom kvartalu 2023. godine bilježi se rast u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 8 884 grla goveda odnosno 2,6% više grla u odnosu na drugi kvartal 2022. godine. Neto težina zaklanih goveda u drugom kvartalu 2023. godine bilježi rast od 8,8%.
Ukupan broj zaklanih ovaca u drugom kvartalu 2023. godine bilježi rast od 19,7% u odnosu na drugi kvartal 2022. godine. Neto težina zaklanih ovaca u drugom kvartalu 2023. godine bilježi rast od 22,4%. Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se pad u odnosu na isti kvartal 2022. godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se rast od 35,9%.
Saopštenje


.