Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

23.08.2023
Ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u drugom kvartalu 2023. godine iznosi 7 415 785 kg i bilježi rast od 4,6% u odnosu na isti kvartal 2022. godine.
Prosječan sadržaj mliječne masti u drugom kvartalu 2023. godine, u odnosu na drugi kvartal 2022. godine bilježi pad od 1,1%, dok je sadržaj proteina veći za 0,6%.
U drugom kvartalu 2023. godine u odnosu na isti kvartal 2022. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake za 21,7%, sira za 21,8% i drugih žuto-masnih proizvoda za više od 300%, dok je pad zabilježen u proizvodnji konzumnog mlijeka za 10,7%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 5,6% i kajmaka za 1,1%.
Saopštenje


.