Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

29.08.2023
OBAVJEŠTENJE: Okrugli sto povodom razmatranja Nacrta strateških dokumenata

OBAVJEŠTENJE:  Okrugli sto povodom razmatranja teksta nacrta PROGRAMA ZVANIČNE STATISTIKE 2024 - 2028. godine

Okrugli sto će se održati 31. avgusta 2023. godine, sa početkom u 10h, u Konferencijskoj sali Uprave za statistiku.

Više detalja se nalazi na internet stranici Ministarstva finansija na linku: https://www.gov.me/clanak/okrugli-sto-povodom-razmatranja-teksta-nacrta-programa-zvanicne-statistike-2024-2028-godine

 

OBAVJEŠTENJE: Okrugli sto povodom razmatranja teksta nacrta  STRATEGIJE RAZVOJA ZVANIČNE STATISTIKE 2024 - 2028. godine SA AKCIONIM PLANOM ZA 2024 - 2025. godinu 

Okrugli sto će se održati 31. avgusta 2023. godine, sa početkom u 11h, u Konferencijskoj sali Uprave za statistiku.

Više detalja se nalazi na internet stranici Ministarstva finansija na linku: https://www.gov.me/clanak/okrugli-sto-povodom-razmatranja-teksta-nacrta-strategije-razvoja-zvanicne-statistike-2024-2028-godine-sa-akcionim-planom-za-2024-2025-godinu


.