Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

22.09.2023
OBAVJEŠTENJE

Povodom raspisivanja Javnog oglasa za angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, koji će se održati od 1 – 15. novembra 2023. godine, na ovom linku možete preuzeti Prijavu za učesnike/ce u popisu.
Popunjena prijava se sa ostalom dokumentacijom prilaže popisnim komisijama po jedinicama lokalne samouprave.
Više informacija o uslovima Javnog oglasa i načinu prijave možete dobiti preko sredstava javnog informisanja ili na internet stranicama jedinica lokalnih samouprava.


.