Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.11.2023
OBAVJEŠTENJE O JAVNOM OGLASU

Povodom raspisivanja novog Javnog oglasa za angažovanje učesnika/ca za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, koji će se održati od 30. novembra do 15. decembra 2023. godine, na ovom linku možete preuzeti Prijavu za učesnike/ce u popisu.

Popunjena prijava se sa ostalom dokumentacijom prilaže popisnim komisijama po jedinicama lokalne samouprave. Više informacija o uslovima Javnog oglasa i načinu prijave možete dobiti preko sredstava javnog informisanja ili na internet stranicama jedinica lokalnih samouprava.

Kandidati koji su učestvovali u realizaciji statističkih istraživanja koja sprovodi Uprava za statistiku, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dokaza na e-mail contact@monstat.org.


.