Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

14.11.2023
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Uprava za statistiku obavještava javnost da se ponavlja Javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova  koji  će se sprovesti u periodu od 30. novembra do 15. decembra 2023. godine.

Javni oglas će biti raspisan u popisnim komisijama svih jedinica lokalne samouprave 15. novembra 2023. godine. Detaljnije informacije u vezi sa rokovima i kriterijumima za prijavu učesnika sadržane su u tekstu oglasa.

Napominjemo, prethodno objavljeni Javni oglas za ugovorno angažovanje instruktora i popisivača za sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova je poništen, a samim tim i izbor svih kandidata za instruktore i popisivače na osnovu tog oglasa.

Navedeno je uslovljeno Uredbom o izmjeni Uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa („Sl. list CG“, broj 098/23) kojom se propisuje novi period sprovođenja popisa.

Kandidati koji su u prethodnom Javnom oglasu priložili kompletnu dokumentaciju, potrebno je da povodom ponovljenog Javnog oglasa podnesu popisnoj komisiji samo popunjenu Prijavu za učesnike/ce u popisu (Obrazac P-13). Ukoliko lice ne podnese novu Prijavu povodom ponovljenog Javnog oglasa smatraće se da nema potpunu dokumentaciju i neće biti razmatran u procesu izbora kandidata.

Saopštenje


.