Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.11.2023
Klanje stoke i živine u klanicama

U trećem kvartalu 2023. godine bilježi se pad u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 8 748 grla goveda, odnosno 4,6% manje grla u odnosu na treći kvartal 2022. godine. Neto težina zaklanih goveda u trećem kvartalu 2023. godine bilježi rast od 5,9%.
Ukupan broj zaklanih ovaca u trećem kvartalu 2023. godine bilježi rast od 6,4% u odnosu na treći kvartal 2022. godine. Neto težina zaklanih ovaca u trećem kvartalu 2023. godine bilježi rast od 15,9%. Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se pad u odnosu na isti kvartal 2022. godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se rast od 20,4%.

Saopštenje


.