Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

08.12.2023
Saopštenje za javnost - 08.12.2023. godine

Uprava za statistiku obavještava javnost povodom brojnih navoda kojima se komunicira u javnosti:

Duplikat Upitnika za lice:

Duplikat Upitnika za lice (koji ostaje u popisanom domaćinstvu), a definisan članom 13, tačka 3 Zakona o popisu, se ne može koristiti u svrhe ostvarivanja bilo kojeg prava niti nametanja bilo kakve obaveze građanima. Takođe, podaci prikupljeni Upitnikom za lice su službena tajna i koristiće se samo u statističke svrhe, kao što je navedeno na samom upitniku.

Dodatno, informišemo građane da Zakon o popisu članom 35 Kaznene odredbe za fizičko lice, precizira: Novčanom kaznom u iznosu od 100 eura do 500 eura kazniti za prekršaj fizičko lice, ako zloupotrijebi postupak popisivanja i prisustvo popisivača na način što snima ili fotografiše tok intervjua ili popunjene popisne upitnike ili ako snimak ili fotografiju javno objavi putem interneta ili medija.

Dakle, Uprava za statistiku će po saznanju bilo koju nepropisnu objavu podataka iz popisnih upitnika procesuirati Sudu za prekršaje.

Postupanje popisivača suprotno uputstvu za popisivanje:

Zakon o popisu član 34 Kaznene odredbe za popisivače, instruktore i kontrolore, precizira: Novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 eura, kazniće se za prekršaj popisivač, instruktor, kontrolor i drugo lice koje vrši poslove u vezi s popisom, ako blagovremeno i na propisan način ne vrši poslove u vezi sa popisom.

S tim u vezi, sve nepravilnosti koje se odnose na postupanje suprotno Uputstvu za popisivanje podliježu pokretanju prekršajnog postupka. U tom smislu upitnici se popunjavaju isključivo hemijskom olovkom po pravilu dobijenom od strane Uprave za statistiku. Upotreba bilo kojih drugih olovaka, posebno „piši briši“, kažnjivo je shodno pomenutom članu zakona.

Duplo popisivanje:

Osnovni cilj popisa jeste da se utvrdi tačan broj lica koja žive i koriste infrastrukturu nekog geografskog područja. S tim u vezi, važno je istaći da mjesto popisivanja ne mora uvijek da bude i mjesto prebivališta lica tj. adresa na kojoj je lice prijavljeno prema ličnim dokumentima.

Kako bi se izbjeglo duplo popisivanje lica, neophodno je da se lice popiše u onom mjestu u kojem uobičajeno provodi dan. U tom smislu, molimo građane da komuniciraju sa članovima šire porodice da će se popisati u mjestu u kojem zaista borave.

Saopštenje


.