Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

18.12.2023
Saopštenje za javnost, 18.12.2023. godine

Uprava za statistiku objavještava javnost da je na današnji dan, popisano 564 370 lica, 181 497 domaćinstava i 308 484 stanova.

Vlada Crne Gore je Uredbom o izmjeni uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa, produžila period sprovođenja popisa do 28.decembra.

Razlozi koji su uslovili produženje popisa su otežani zimski uslovi rada, posebno u ruralnim područjima, kao i nedovoljan broj popisivača u pojedinim opštinama što je za posljedicu imalo nešto sporiju dinamiku popisivanja u odnosu na prethodnu sedmicu.

Poslednjih dana, što je u javnosti komunicirano, zabilježena je teža nepravilnost u procesu popisivanja, kako kod popisivača tako i kod instruktora, a odnosi se na korišćenje “piši briši” olovaka. U vezi sa ovim slučajem, a nakon objavljenog saopštenja Uprave za statistiku o Postupanju popisivača suprotno uputstvu za popisivanje, uslijedio je raskid ugovora sa jednim instruktorom i 16 popisivača zbog korišćenja istih, a dalje kontrole su u toku.

U cilju sagledavanja činjenica i dobijanja konačnih nalaza u ovom postupku, u proces su uključeni relevantni nadležni organi i vrši se dodatna kontrola vjerodostojnosti podataka. Uprava za statistiku podržava nadležne organe da postupe u skladu sa svojim nadležnostima i sankcionišu svaku lošu namjeru ukoliko se ista utvrdi.

Takođe, osuđujemo zloupotrebu objave identiteta osoba u vezi sa ovim slučajem i nepoštovanje principa povjerljivosti u dijelu čuvanja podataka koje su se u postupku saznala. Naglašavamo da ovaj slučaj ni na jedan način ne može da ugrozi dalji proces popisivanja, tim prije što je Uprava za statistiku dodatno pojačala kontrole kao i zbog činjenice da državni instruktori Uprave za statistiku profesionalnim i odgovornim radom, svakodnevno kontrolišu rad instruktora i popisivača, provjeravajući popisne listiće i vjerodostojnost podataka na njima.

Sva angažovana lica u popisu koja vrše popisne aktivnosti u suprotnosti sa Zakonom snosiće i zakonsku odgovornost. Zbog svega navedenog, molimo građane i javnost na razumijevanje i informišemo ih da je Uprava za statistiku preduzela sve aktivnosti i uspostavila dodatne mehanizme kontrole u cilju zaštite njihovih podataka, što je u skladu sa preporukama Agencije za zaštitu ličnih podataka.

U cilju blagovremenog i potpunog popisivanja, pozivamo građane da svojom zainteresovanošću doprinesu procesu, kontaktirajući info centar Uprave za statistiku ili opštinsku popisnu komisiju u slučaju da ih popisivači još uvijek nijesu posjetili.

Saopštenje


.