Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

27.12.2023
Saopštenje za javnost - 27.12.2023. godine

Uprava za statistiku obavještava javnost da se prikupljanje podataka za potrebe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova završava 28.decembra.

U cilju blagovremenog i potpunog popisivanja, pozivamo sve građane koji su bili odsutni ili iz nekog drugog razloga nisu popisani do sada, da kontaktiraju info centar Uprave za statistiku na telefone 020/230-811 i 068/851-500, ili opštinsku popisnu komisiju.

Građani se mogu javiti danas do 20 časova, ili najkasnije sjutra, 28.12.2023. godine do 16 časova kako bi bili popisani.

Saopštenje


.