Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

25.01.2024
Preliminarni rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini

Saopštenjem su predstavljeni preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji je sproveden u periodu od 3. do 30. decembra 2023. godine u skladu sa međunarodnim preporukama UNECE-a i smjernicama primijenjene regulative 763/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta Evropske unije.

Prema preliminarnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini, u Crnoj Gori živi 633 158 stanovnika. Popisom su prikupljeni podaci o 217 441 domaćinstvu i 396 873 stana, dok je tokom faze prikupljanja podataka ukupno popisano 673 203 lica.

Cilj objavljivanja preliminarnih rezultata popisa je da se pravovremeno zadovolje interesovanja korisnika do publikovanja konačnih rezultata popisa.

Preliminarni rezultati popisa sadrže osnovne podatke o ukupnom broju popisanih lica, broju stanovnika, domaćinstava i stanova izvedenih na bazi rezultata za popisne krugove tokom terenskog rada, a predstavljenih kroz zbirne vrijednosti po naseljima, jedinicama lokalne samouprave i za teritoriju Crne Gore. Ovi podaci nijesu prošli sveobuhvatan proces statističke obrade podataka i podložni su promjenama tj. reviziji do objavljivanja konačnih rezultata.

Nakon unosa podataka prikupljenih popisom, sprovedenih statističkih kontrola i statističke obrade istih u skladu sa definisanom Metodologijom, obezbijediće se konačni rezultati popisa koji će se objavljivati sukcesivno u drugoj polovini 2024. godine.

Saopštenje


.