Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

15.02.2024
Klanje stoke i živine u klanicama

U četvrtom kvartalu 2023. godine bilježi se pad u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 8 299 grla goveda odnosno 14,7% manje grla u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine. Neto težina zaklanih goveda u četvrtom kvartalu 2023. godine bilježi pad od 7,3%.

Ukupan broj zaklanih ovaca u četvrtom kvartalu 2023. godine bilježi rast od 12,4% u odnosu na četvrti kvartal 2022. godine. Neto težina zaklanih ovaca u četvrtom kvartalu 2023. godine bilježi pad od 6,6%. Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se pad u odnosu na isti kvartal 2022. godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se rast od 20,2%.

Saopštenje


.