Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

21.02.2024
Indeks potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2024. godine u odnosu na decembar 2023. godine u prosjeku su više za 0,5%. Potrošačke cijene u januaru 2024. u odnosu na isti mjesec prethodne godine, u prosjeku su više za 4,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama: mlijeko, sir i jaja; električna energija; povrće; snabdijevanje vodom; kratkotrajna dobra za rutinsko održavanje domaćinstva; ostali uređaji, predmeti i proizvodi za ličnu njegu; poštanske usluge; ulja i masti. Potrošačke cijene u periodu januar-decembar 2023. godine, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, u prosjeku su više za 8,6%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u januaru 2024. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,5%); Ostala dobra i usluge (1,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,2%); Hrana i bezalkoholna pića (1,1%); Alkoholna pića i duvan (1,0%); Komunikacije (0,9%); Rekreacija i kultura (0,7%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-2,7%); Prevoz (-0,7%); Restorani i hoteli (-0,3%).

Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.

Saopštenje


.