Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.03.2024
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za januar-februar 2024. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 637,3 miliona eura, što ukazuje na rast od 0,4% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 107,9 miliona eura, a uvoz 529,4 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 31,9%, a uvoz veći za 11,2%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 20,4% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 33,3%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljena Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 34,2 miliona eura (koje čine: Ostala transportna sredstva i opreme – 26,0 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 137,9 miliona eura (koje čine: Drumska vozila – 54,4 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (30,2 mil. eura), Češka (12,5 mil. eura), i Poljska (10,9 mil.eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (81,9 mil. eura), Kina (64,5 mil. eura) i Njemačka (58,1 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.