Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

16.05.2024
Klanje stoke i živine u klanicama

U prvom kvartalu 2024. godine bilježi se pad u klanju goveda u klanicama u Crnoj Gori. Zaklano je 7 316 grla goveda odnosno 8,9% manje grla u odnosu na prvi kvartal 2023. godine. Neto težina zaklanih goveda u prvom kvartalu 2024. godine bilježi pad od 6,9 %.
Ukupan broj zaklanih ovaca u prvom kvartalu 2024. godine bilježi rast od 18,0 % u odnosu na prvi kvartal 2023. godine. Neto težina zaklanih ovaca u prvom kvartalu 2024. godine bilježi rast od 12,1 %. Kod ukupnog broja zaklanih svinja bilježi se rast od 13,6 % u odnosu na isti kvartal 2023. godine, dok kod ukupnog broja zaklane živine bilježi se pad od 17,6 %.

Saopštenje


.