Novosti

01.11.2012
Pojašnjenje na članak iz dnevnog lista ”Dan”

Dana 30. oktobra 2012. godine dnevni list “Dan“ objavio je, na strani 18, članak “Monstat zaboravio  one koji ne primaju plate”.

Pozivajući se na Zakon o medijima ("Sl. list RCG", br. 51/02 od 23. 09. 2002, 62/02 od 15. 11. 2002. i "Sl. list Crne Gore, br. 46/10 od 06. 08. 2010, 73/10 od 10. 12. 2010, 40/11 od 08. 08. 2011), poglavlje VI Pravo na ispravku i odgovor;

Kao i na, Zakon o statistici i statističkom sistemu Crne Gore („Sl.list CG“, br: 18/12) član 11, direktor Zavoda za statistiku ima pravo javnog objašnjenja u slučaju pogrešnog tumačenja ili zloupotrebe statističkog podatka;

molimo Vas da objavite našu reakciju na Vaš tekst.

Reakcija na tekst: Monstat zaboravio one koji ne primaju plate

Dnevni list „Dan“ u broju 4939, od 30. oktobra 2012. god, na strani 18, objavio je tekst pod naslovom „Monstat zaboravio one koji ne primaju platu“. U tom smislu dajemo sledeće pojašnjenje:

Prema  metodologiji obračuna prosječnih zarada od 01. januara 2007. godine, prosječna zarada se izračunava tako što se ukupno isplaćena masa isplaćenih zarada u mjesecu dijeli  sa brojem zaposlenih na koje se odnose izvršene isplate. Dakle u obračun prosječne zarade ne ulaze zaposleni koji nijesu primili zaradu.

Metodologiju obračuna prosječnih zarada možete naći na našem sajtu, link

http://monstat.org/userfiles/file/zarade/metodologija%20RAD-1%20%2029%20maj%202012.pdf

Kao osnov za dobijanje podataka o zaradama služi postojeća finansijsko-knjigovodstvena dokumentacija, kao i dokumentacija kadrovske službe, koju vode izvještajne jedinice, a u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada i zapošljavanja (“Sl. List RCG”, br. 69/2003).

Podaci o prosječnim zaradama prikazuju zarade isplaćene u mjesecu i dobijeni su iz redovnog istraživanja „Mjesečni izvještaj o zaposlenim i zaradama“ (obrazac RAD–1). Istraživanjem su obuhvaćena preduzeća, ustanove, zadruge ili organizacije, svih oblika svojine kao i njihove jedinice u sastavu, po organizaciono teritorijalnom principu, počev od nivoa opštine. Kako je gore navedeno, podatke o sumi isplaćenih zarada dostavljaju preduzeća, ustanove, zadruge i organizacije zbirno za sve zaposlene.Podaci o prosječnim zaradama dobijaju se na bazi uzorka izvještajnih jedinica  koje imaju  10 i više zaposlenih.

Saopštenje 153 KB


.