Demografija - Tabele 2012

Tabela 1. Vitalni događaji u Crnoj Gori u 2012. godini   30 KB

Tabela 2. Živorođeni, umrli i prirodni priraštaj po regionima, 2012. godina   30 KB

Tabela 3. Živorođeni po polu prema mjesecu rođenja, 2012. godina   32 KB

Tabela 4. Umrli po polu prema mjesecu smrti, 2012. godina   32 KB

Tabela 5. Prirodni priraštaj po mjesecima, 2012. godina   32 KB

Tabela 6. Živorođeni, umrli i prirodni priraštaj po opštinama, 2012. godina   32 KB

Tabela 7. Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori zadnjih šest decenija   33 KB

 

 

.