Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja proizvoda životinjskog porijekla i broj zaklane stoke i živine u Crnoj Gori

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2022. godini - preliminarni podaci    19 KB 248 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2021. godini - preliminarni podaci    36 KB 248 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2020. godini - preliminarni podaci    36 KB 592 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2019. godini - preliminarni podaci    36 KB 592 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2018. godini - preliminarni podaci    36 KB 318 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2017. godini - preliminarni podaci    36 KB 318 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2016.   36 KB 393 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja animalnih proizvoda i klanje stoke u 2015.   34 KB 523 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja animalnih proizvoda i klanje stoke u 2014.   34 KB 241 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja animalnih proizvoda i klanje stoke u 2013.   39 KB 407 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja animalnih proizvoda i klanje stoke u 2012.   33 KB 304 KB

Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja animalnih proizvoda i klanje stoke u CG   27 KB 195 KB

 

.