Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Struktura prihoda i rashoda poslovanja privrednih subjekata i preduzetnika (SPIR)

Na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list Crne Gore“, broj 18/12 47/19), u periodu od 10. novembra do 5. decembra 2014. godine, Uprava za statistiku Crne Gore – MONSTAT, sprovešće istraživanje „Struktura prihoda i rashoda poslovanja privrednih subjekata i preduzetnika (SPIR)“, kojim je obuhvaćen i Vaš privredni subjekat.

U navedenom periodu Vaš privredni subjekat posjetiće ovlašćeni anketar, pa Vas molimo da izađete u susret anketaru i omogućite da zajedno sa licem, ovlašćenim za davanje vaših računovodstvenih podataka, popuni predviđeni Upitnik. U slučaju da Vaše poslovne knjige vodi računovodstvena agencija, molimo Vas da obezbijedite saradnju anketara i računovodstvene agencije.

Cilj istraživanja je da se računovodstveni podaci o prihodima, rashodima i zalihama raspodijele prema određenim grupama proizvoda i usluga u skladu sa evropskom statističkom klasifikacijom - CPA.

Radi što bržeg i preciznijeg obavljanja posla, molimo Vas da pripremite svu potrebnu dokumentaciju, tj. podatke finansijskog i pogonskog računovodstva, podatke robnog i materijalnog računovodstva, kao i podatke popisa materijalne imovine, tj. obrtnih sredstava (zalihe) za 2013. godinu.

Podaci prikupljeni u ovom istraživanju biće upotrijebljeni samo u statističke svrhe i neće se kao pojedinačni iskazivati niti objavljivati. Svi učesnici u istraživanju dužni su da prikupljene podatke čuvaju kao službenu tajnu.

 

Metodologija

 

 

.