Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Saopštenja demografije

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2023.godina     Tabele     434 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2022.godina     Tabele     434 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2021.godina     Tabele     434 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2020.godina     Tabele     434 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2019.godina     Tabele     421 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2018.godina     Tabele     325 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2017.godina     Tabele     402 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2016.godina     Tabele     432 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2015.godina      Tabele     429 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2014.godina  Tabele   337 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2013.godina Tabele  330 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2012.godina Tabele 420 KB

Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2011.godina Tabele 448 KB

Prirodno kretanje stanovništva i unutrašnji migracioni tokovi Crne Gore u 2010. godini 243 KB

Prirodno kretanje stanovništva i unutrašnji migracioni tokovi Crne Gore u 2009. godini 27.07.2010.

Prirodno kretanje stanovništva i unutrašnji migracioni tokovi Crne Gore u 2008 godini. 15.09.2009.

 

.