Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Srednje obrazovanje - Saopštenja 2015/2016

Srednje škole- kraj školske 2015/2016. godine -         88 KB 332 KB

Srednje škole i škole za djecu sa pos. obrazovnim potrebama pocetak 2015/2016.       88 KB 404 KB

.