Analitičke kartice i putni nalozi 2016. godina

Analitička kartica za period 14.11 - 20.11.2016.godine   25 KB

Analitička kartica za period 07.11 - 13.11.2016.godine   25 KB

Analitička kartica za period 31.10 - 06.11.2016.godine   25 KB

Analitička kartica za period 24.10 -30.10.2016. godine   26 KB

Analitička kartica za period 17.10 -23.10.2016. godine   25 KB

Analitička kartica za period 10.10 -16.10.2016. godine   26 KB

Putni nalozi za period 10.10 -16.10.2016. godine  

Analitička kartica za period 03.10 -09.10.2016. godine   27 KB

Putni nalozi za period 03.10 -09.10.2016. godine  

Analitička kartica za period 26.09 -02.10.2016. godine   27 KB

Putni nalozi za period 26.09 -02.10.2016. godine  

Analitička kartica za period 19.09 -25.09.2016. godine   25 KB

Putni nalozi za period 19.09 -25.09.2016. godine  

Analitička kartica za period 12.09 -18.09.2016. godine   49 KB

Putni nalozi za period 12.09 -18.09.2016. godine  

Analitička kartica za period 05.09 -11.09.2016. godine   36 KB

Putni nalozi za period 05.09 -11.09.2016. godine  

Analitička kartica za period 29.08 -04.09.2016. godine   46 KB

Putni nalozi za period 29.08 -04.09.2016. godine  

Analitička kartica za period 22.08 -28.08.2016. godine   49 KB

Obrazac OK za period 26.07-26.08.2016. godine  

Obazac OK i PN za period 22.08 - 28.08.2016. godine  

Analitička kartica za period 15.08 -21.08.2016. godine   51 KB

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila za period 15.08 - 21.08.2016. godine    

Analitička kartica za period 08.08 -14.08.2016. godine
Za navedeni period nije bilo novih izdatih putnih naloga za korišćenje službenih vozila. Izdati i objavljeni putni nalozi za korišćenje službenih vozila za period od 26.07.-26.08.2016.godine su na snazi, a nakon isteka perioda korišćenja istih biće objavljena i pređena kilometraža i potrošnja goriva.
  51 KB

Analitička kartica za period 01.08 -07.08.2016. godine - dopuna   44 KB
Analitička kartica za period 01.08 -07.08.2016. godine
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje službenih vozila.
  44 KB

Analitička kartica za period 25.07 -31.07.2016. godine - dopuna   28 KB
Analitička kartica za period 25.07 -31.07.2016. godine   28 KB

Putni nalozi za korišćenje službenih vozila za period 26.07 - 26.08.2016. godine     81 KB

Analitička kartica za period 18.07 -24.07.2016. godine - dopuna   34 KB
Analitička kartica za period 18.07 -24.07.2016. godine
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje službenih vozila.
  34 KB

Analitička kartica za period 11.07 -17.07.2016. godine- dopuna   34 KB
Analitička kartica za period 11.07 -17.07.2016. godine
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga za korišćenje službenih vozila.
  34 KB

 

.