Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Statistika srednjeg obrazovanja - Saopštenja 2016/2017

Srednje škole - kraj školske 2016/2017. godine    (104 KB) (238 KB)

Srednje škole i resursni centri - početak školske 2016/2017. godine    (104 KB) (368 KB)

.