Građevinska aktivnost - Saopštenja 2017

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori IV kvartal 2017. godine - konačni podaci   30 KB 435 KB

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori IV kvartal 2017. godine - preliminarni podaci   30 KB 435 KB

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori III kvartal 2017. godine   30 KB 435 KB

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori II kvartal 2017. godine   30 KB 324 KB

Građevinska aktivnost u Crnoj Gori I kvartal 2017. godine   30 KB 324 KB

 

 

.