Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Modernizacija statističkog sistema

Crna Gora se pridružuje zajednici za Statističku modernizaciju

U novembru 2017. godine, Uprava za statistiku Crne Gore postao je partner u zajednici za Statističku modernizaciju zajedno sa još 16 nacionalnih i međunarodnih statističkih organizacija.

Zajednica za statističku modernizaciju je saradničko partnerstvo, stvoreno kao inicijativa UNECE - Grupe visokog nivoa za modernizaciju zvanične statistike (HLG-MOS).

HLG-MOS nadgleda projekte modernizacije i upravlja modelima i alatima potrebnim za podršku modernizacije u statističkim organizacijama. Cilj je poboljšati efikasnost statističke proizvodnje i pomoći statističkim organizacijama proizvodnju rezultata koji bolje odgovaraju potrebama korisnika.

Uvažavajući dosadašnji razvoj Uprave za statistiku i inovacije koje su u toku poslednjih godina uvedene u načinu proizvodnje i diseminacije zvaničnih podataka, a posebno na polju korišćenja modernih tehnologija, Uprava za statistiku je uzeo aktivno učešće u radu ove zajednice. Glavni cilj ovog partnerstva jeste podstaći nova dostignuća u proizvodnji, organizaciji i proizvodima zvanične statistike, osigurati efikasnu koordinaciju i razmjenu informacija kako u okvirima zvanične statistike tako i sa relevantnim vanjskim tijelima i promovisati zajedničke standarde, modele, alate i metode za podršku modernizacije zvanične statistike.

Dodatne informacije možete naci na sledećem sajtu:

Zajednica za statističku modernizaciju

.