Predlog Programa zvanične statistike 2019-2023. godina

Poštovani,

Zavod za statistiku Crne Gore je u saradnji sa ostalim proizvođačima zvanične statistike, a na osnovu člana 21 i 22 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12), pripremio predlog Programa zvanične statistike, koji sadrži pregled istraživanja, koja se planiraju realizovati u periodu od 2019 - 2023. godine.

Predlog Programa urađen je u skladu sa potrebama korisnika, koje su iskazane u prethodnom petodgodišnjem periodu od 2014 do 2018. godine, kao i na osnovu zahtjeva evropskog zakonodavstva iz oblasti zvanične statistike, imajući u vidu administrativne kapacitete proizvođača zvanične statistike.

Molimo Vas da, ukoliko predlog Programa zvanične statistike 2019 - 2023. godina, ne ispunjava Vaše potrebe za podacima zvanične statistike, uputite Zavodu za statistiku predlog za njegovu dopunu najkasnije do 5. septembra 2018. godine, na e-mail adresu: program2019_2023@monstat.org ili na adresu IV Proleterske br. 2/2, 81000, Podgorica.

Vaš predlog, shodno Zakonu o zvaničnoj statistici, biće razmatran u skladu sa članom 12 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike na sjednici Savjeta statističkog sistema i shodno njihovom stručnom mišljenju biti prihvaćen ili ne kao dio Programa zvanične statistike 2019 - 2023. godina.

U slučaju dodatnih pitanja, možete kontaktirati mr Bojanu Radojević, načelnicu i Renu Lazović, Samostalnu savjetnicu I u Odsjeku za nacionalnu kooridnaciju statističkih izvora podataka, na kontakt telefon: 020/ 230 -733. 

Predlog Programa zvanične statistike možete preuzeti ovdje 2.73 MB.

U nastavku možete preuzeti Obrazac za dostavljanje predloga za izmjenu predloga Programa koji ćete nakon popunjavanja dostaviti poštom ili putem e-maila.

Obrazac  50 KB.

Postoji mogućnost popunjavanja obrasca elektronskim putem, gdje se jednostavnim pristupom linku u nastavku direktno šalju Vaši predlozi.

E-obrazac

Uputstvo za popunjavanje Obrasca možete preuzeti ovdje 128 KB.

 

 

.