Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Statistika srednjeg obrazovanja - Saopštenja 2018/2019

Srednje škole i resursni centri - kraj školske 2018/2019. godine   (63 KB) (281 KB)

Srednje škole i resursni centri - početak školske 2018/2019. godine   (98 KB) (281 KB)

.