Izvještaj o kvalitetu za 2018.

Nacionalni računi
 
 
Tržište rada
  • Anketa o radnoj snazi

Cijene

Spoljna trgovina

  • Godišnji podaci

Industrija

Građevinarstvo

Trgovina

Usluge

Investicije

Saobraćaj

Energetika

  • Bilans električne energije
  • Bilans uglja
  • Bilans naftnih derivata
  • Bilans drvnih goriva

Demografija

Poljoprivreda

Šumarstvo i životna sredina

Strukturna biznis statistika i statistika stranih filijala

  • Strukturna biznis statistika
  • Statistika stranih filijala


Potrošnja domaćinstava

Siromaštvo i uslovi života

Obrazovanje

Pravosuđe

Paritet kupovne moći

 

 

 

.