Indeks prometa u uslugama iz administrativnog izvora - Saopštenja 2020

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


III kvartal                        (12 KB) (679 KB)  | - -

II kvartal                        (34 KB) (679 KB)  |  (12 KB) (679 KB)

I kvartal                        (34 KB) (334 KB)  |  (34 KB) (677 KB)

 

.