Infografici

20.10.2023. Evropski dan statistike

26.07.2023. Indeks rodne ravnopravnosti

10.05.2023. Dan nezavisnosti 21. maj 2023.

18.05.2023. Cijene električne energije za domaćinstva – drugo polugodište 2022. godine

13.04.2023. Indeks potrošačkih cijena

11.04.2023. Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori - statistika rođenih i umrlih

08.03.2023. Međunarodni dan žena

28.12.2022. Žene i muškarci u Crnoj Gori

07.12.2022. Anketa o dohotku i uslovima života (EU-SILC)

25.11.2022. Istraživanje o uslovima života i bezbjednosti žena (EU-GBV)

17.11.2022. Cijene stanova u novogradnji

02.11.2022. Međunarodni turizam januar – septembar 2022. - Infografik

31.10.2022. Upotreba informaciono - komunikacionih tehnologija u domaćinstvima i od strane pojedinaca

24.10.2022. Cijene električne energije za domaćinstva – prvo polugodište 2022. godine

21.09.2022. Bruto domaći proizvod Crne Gore

15.09.2022. Indeksi potrošačkih cijena

01.09.2022. RADNA SNAGA II kvartal 2022.

01.09.2022. Prevoz putnika u Crnoj Gori, II kvartal 2022.

26.08.2022. Anketa o potrošnji domaćinstava

16.08.2022. Stopa inflacije u Crnoj  Gori (CPI), Jul 2022.

03.08.2022. Međunarodni turizam 2022.

29.07.2022. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za prvih šest mjeseci za godine 2018 - 2022.

28.07.2022. Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore, Infografici

15.01.2021. Kreiranje podsistema zvanične statistike za potrebe istraživanja pandemije COVID-19

15.11.2020. Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih udesa

03.04.2020. Dan studenata                                                             

27.03.2020. #OstaniDoma                                                               

23.03.2020. #OstaniDoma                                                               

03.03.2020. Međunarodni dan žena - Infografik                            

 

.