Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Socijalna zaštita u Crnoj Gori (ESSPROS Metodologija) - Saopštenja

Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2020 - 2021. godina  68 KB 246 KB

Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2019 - 2020. godina  68 KB 286 KB

Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2018 - 2019. godina  68 KB 790 KB

Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2017 - 2018. godina  58 KB 935 KB

Socijalna zaštita u Crnoj Gori 2016 - 2017. godina   535 KB

.