Kvartalna statistika saobraćaja - Saopštenja 2021

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal    (206 KB) (527 KB)  |  (206 KB) (527 KB)

III kvartal    (159 KB) (768 KB)  |  (201 KB) (463 KB)

II kvartal    (159 KB) (768 KB)  |  (159 KB) (768 KB)

I kvartal    (159 KB) (768 KB)  |   (159 KB) (768 KB)

.