Klanje stoke i živine u klanicama - Saopštenja 2021

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal                        (20 KB) (255 KB)  |  (20 KB) (255 KB)

III kvartal                        (20 KB) (447 KB)  |  (20 KB) (224 KB)

II kvartal                        (20 KB) (640 KB)  |  (20 KB) (456 KB)

I kvartal                        (20 KB) (640 KB)  |  (20 KB) (640 KB)

.