Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda - Saopštenja 2022

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


IV kvartal                        (34 KB) (213 KB)  |  (34 KB) (213 KB)

III kvartal                        (34 KB) (213 KB)  |  (34 KB) (213 KB)

II kvartal                        (34 KB) (213 KB)  |  (34 KB) (213 KB)

I kvartal                        (34 KB) (260 KB)  |  (34 KB) (260 KB)

.