Popis stanovništva 2003 - publikacije

  • STANOVNIŠTVO
 Knjiga  1. ''Nacionalna ili etnicka pripadnost – Podaci po naseljima i opstinama''  

 Knjiga  2. ''Pol i starost – Podaci po naseljima i opstinama''  

 Knjiga  3. ''Vjeroispovijest,maternji jezik i nacionalna ili etnicka pripadnost  prema starosti i polu – Podaci   po opstinama ''  

 Knjiga  4. "Školska sprema i pismenost -Podaci po opštinama"   

 Knjiga  5. "Aktivnost i pol - Podaci po naseljima"   

 Knjiga  6. "Djelatnost i pol - Podaci po naseljima"  

 Knjiga  7. "Poljoprivredno stanovništvo - Podaci po naseljima"  

 Knjiga  8. "Migraciona obilježja - Podaci po naseljima"   

 Knjiga  9. "Uporedni pregled broja stanovnika 1948,1953,1961,1971,1981,1991 i 2003 - Podaci po   naseljima"  

 Knjiga 10. “Uporedni pregled: Domaćinstva 1948,1953,1961,1971,1981,1991. i 2003; Stanovi   1971,1981,1991. i 2003 “  

 Knjiga 11. “Domaćinstva prema posjedovanju poljoprivrednog gazdinstva i broju članova - Podaci po  naseljima;  

 Knjiga 12. "Bračno stanje prema starosti, vjeroispovijesti i nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti - Podaci po  naseljima"  

 Knjiga 13. "Dnevni migranti - Podaci po naseljima"  

 Knjiga 14. "Aktivno stanovništvo - podaci na nivou Republike"  

 Knjiga 15. "Žensko stanovništvo 15 i više godina - Podaci po opštinama"  

 Knjiga 16. „Osnovni skupovi stanovništva – Podaci na nivou Republike“  

 Knjiga 17. „Podaci prema tipu i broju djece - Podaci po naseljima“  

 Knjiga 18. "Domaćinstva i porodice - Podaci na nivou Republike"  

 Knjiga 19. „Ukupno i poljoprivredno stanovništvo – Podaci po opštinama“  

 Knjiga 20 „Migranti - Podaci po opštinama“  

  • STANOVI
 Knjiga 1. "Korišćenje i nastanjena lica - Podaci po naseljima"  

 Knjiga 2. "Vrsta, svojina i opremljenost - Podaci po naseljima"  

 Knjiga 3. "Veličina,kvalitet,godina izgradnje,svojina,domaćinstva i lica - Podaci po opštinama"  

 Knjiga 4. „Veličina, kvalitet, godina izgradnje i vrsta zgrade - Podaci po opštinama i naseljima“  

  • POLJOPRIVREDA
 Knjiga 1. "Poljoprivredni fondovi- Podaci po opštinama"  

 Knjiga 2. "Poljoprivredna gazdinstva prema aktivnosti i izvorima prihoda - Podaci po opštinama"  

 Knjiga 3. "Članovi gazdinstva prema starosti, školskoj spremi i stanovi - Podaci po opštinama"  

 

.