Indeks potrošačkih cijena (CPI/HICP) - Saopštenje Avgust 2010.

Cijene roba i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Crnoj Gori mjerene indeksom potrošačkih cijena u avgustu mjesecu 2010. godine u odnosu na jul mjesec bile su više za 0,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje u avgustu mjesecu najviše su porasle cijene hrane i bezalkoholnih pića za 0,4% i cijene pokućstva za 0,4%, zatim slijede cijene prevoza za 0,2% i alkoholnih pića i duvana za 0,1%, dok su cijene stanovanja bile niže za 0,7%, kulture i rekreacije za 0,4% i ostalih dobara i usluga za 0,1%. Cijene odjeće i obuće, zdravstva, komunikacija, obrazovanja i hotela i restorana ostale su na nivou iz prošlog mjeseca.

Potrošačke cijene u avgustu mjesecu 2010 u odnosu na avgust 2009.godine bile su niže za 0,1%, dok su u odnosu na decembar mjesec bile više za 0,1%.

Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-avgust 2010 u odnosu na isti period prošle godine bila je viša za 0,4%.

Ovdje možete preuzeti saopštenje za Avgust 2010.

 

 

 

.