Spoljnotrgovinska razmjena, preliminarni podaci za januar-oktobar 2010

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period januar – oktobar 2010. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 1 619.4 mil.eura  što ukazuje na rast od 2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrijednosti od 257.7 mil.eura, što je više za 14.1% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 1 361.7 mil.eura, što je vise za 0.2% u odnosu na isti period prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 18.9% i veća je u odnosu na pokrivenost u istom period predhodne godine, kada je iznosila 16.6%.

U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani prema materijalu- sektor 6, u iznosu od 123.1 mil.eura (koju čine, Obojeni metali u iznosu od 101 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 16.1 mil.eura)

U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Masine i transportni uredjaji u iznosu od 279.2 mil.eura (koji čine, Drumska vozila u iznosu od 76.8 mil.eura i Elektricne masine,aparati i uredjaji u iznosu od 68  mil. Eura,) zatim proizvodi iz sektora 0-Hrana i zive zivotinje u iznosu od 265.7  mil.eura.

U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (59.7 mil.€), Grčka (49.8 mil.€), Italija (29.2 mil.€)

U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (357 mil.€), Bosna i Hercegovina (101 mil.€) i Njemačka (97.4 mil.€). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom.

Ovdje možete preuzeti saopštenje.

.