Punoljetni učinioci krivičnih djela - Saopštenja

Punoljetni učinioci krivičnih djela 2018. godina   38 KB 275 KB

Punoljetni učinioci krivičnih djela 2017. godina   38 KB 386 KB

Punoljetni učinioci krivičnih djela 2016. godina   38 KB 316 KB

Punoljetni učinioci krivičnih djela 2015. godina   38 KB 346 KB

Punoljetni učinioci krivičnih djela 2014. godina   38 KB 181 KB

Punoljetni učinioci krivičnih djela 2013. godina   38 KB 181 KB

Punoljetni učinioci krivičnih djela 2012. godina   39 KB 258 KB

Punoljetni učinioci krivičnih djela 2011. godina   30 KB 172 KB

 

 

.