Novosti

31.10.2016
Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2016. godini - Domaćinstva

IKT1 istraživanje koje se sprovodi u domaćinstvima, u skladu sa metodologijom Eurostat-a, obuhvata domaćinstva sa najmanje jednim članom koji ima između 16 i 74 godine starosti.
 
U Crnoj Gori 69,8% anketiranih domaćinstava je izjavilo da ima pristup Internetu kod kuće, bez obzira na to da li se koristi ili ne.
 

Procenat domaćinstava koja imaju pristup Internetu je porastao u odnosu na prošlu godinu za 2,3%. 

Saopštenje


 

.