Novosti

25.11.2016
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji,oktobar 2016.godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u oktobru bilježi pad u odnosu na prethodni mjesec 2,4% , u odnosu na isti mjesec prethodne godine 13,3%, u odnosu na prosječnu proizvodnju iz prethodne godine 3,9% i u odnosu na isti period prethodne godine 5,2%.
 
Sektorski posmatrano, u periodu januar-oktobar ove godine u odnosu na isti period prethodne godine svi sektori su zabilježili pad proizvodnje: vađenje ruda i kamena 22,8%, prerađivačka industrija 6,1% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 1,1%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u oktobru je na istom nivou u odnosu na prethodni mjesec , dok bilježi pad u odnosu na isti mjesec prethodne godine 5,5%, u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine 16,2% i u odnosu isti period prethodne godine 23,9%.
 

Sektorski posmatrano, u periodu januar-oktobar ove godine u odnosu na isti period prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena je zabilježio pad prometa 48,5% i sektor prerađivačka industrija 18,2%. 

Saopštenje

 


 

.