Novosti

15.02.2017
Klanje stoke i živine u klanicama Decembar 2016. godine

U decembru 2016. godine, u odnosu na decembar 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama je manji za 13,7% (neto težina manja za 1,9%). Ukupan broj zaklanih ovaca smanjen je za 39,3% (neto težina smanjena za 44,5%), broj svinja smanjen je za 39,4% (neto težina smanjena za 38,7%) u odnosu na isti period 2015. godine.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je manji za 16,7% (neto težina manja za 22,3%). Kod ovaca ukupan broj zaklanih grla je manji za 37,7% (neto težina manja za 41,5%), a kod svinja ukupan broj je veći za 194,5% (a neto težina veća za 137,9%).
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u decembru 2016. godine, zaklano je manje goveda ukupno 8,8% (neto težina veća za 1%), ovaca manje ukupno za 41,2 % (neto težina manja za 42%) i svinja više za 103,3% (neto manja za 10,5%).
 

Broj zaklane živine smanjen je za 1,9% (neto težina manja za 0,6%), u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine je povećan za 59,1% (neto težina povećana za 48,3%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine veći je za 4,5% (neto težina veća za 3,9%). 

Saopštenje


 

.