Novosti

17.02.2017
Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2016. godine

Prevoz putnika u četvrtom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u drumskom saobraćaju za 0,1%, lokalnom drumskom za 1,6%, prevozu putnika na aerodromima 16,5% i pomorskom saobraćaju za 0,8%, dok se pad bilježi u željezničkom za 5,6%, redovnom vazdušnom za 0,8%, i vanrednom vazdušnom prevozu za 66,0%.
 
Kod prevoza robe u četvrtom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod željezničkog za 252,9%, ukupnog prometa robe u lukama za 33,0%, pad se bilježi u pomorskom za 14,0%, dok je prevez robe na aerodromima na istom nivou.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u četvrtom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 32,1%, a kod izmanipulisanih tona bilježi za 43,7%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u četvrtom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 9,2%, dok je potrošnja minuta mobilne telefonije bilježi rast za 0,9%.
 
Broj saobraćajnih nezgoda u četvrtom kvartalu 2016. godine iznosio je 1 272, što je 4,5% više u odnosu na isti kvartal 2015. godine. Broj nastradalih lica1 u četvrtom kvartalu 2016. godine iznosio je 520 (od čega je 500 povrijeđenih lica), što je za 10,7% manje u odnosu na isti kvartal 2015 godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2016. godine iznosi 54 255 što je za 8,9% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u četvrtom kvartalu 2016. godine iznosi 4 884 što je za 14,8% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
 

U četvrtom kvartalu 2016. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 262 hiljade tona robe, uz ostvarenih 34 080 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 371 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 92,4% ili 242 hiljade tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 7,6% ili 20 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 60,1% ili 20 468 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 39,9% ili 13 612 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


 

.